Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24

Розміщення і публікація матеріалів на сайті

Звертатись до педагога-організатора:

Будівська Іванна Іванівна

   ivankabudivska6@gmail.com

 

 

Система Orphus

 

На сайті 58 гостей та відсутні користувачі

   Методична робота – це цілісна система дій і заходів, які спрямовані  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток творчого потенціалу всього колективу закладу, на досягнення позитивних зрушень у навчально-виховному процесі.

   У 2018-2019 навчальному році вся методична робота підпорядкована нормативно-правовій базі і спрямована на реалізацію основних законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», виконання державних і регіональних цільових програм, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Педагогічний колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу. На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові були тісно пов’язані, взаємодіють між собою, діють як одне ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання.

   Центром методичної роботи в школі, зазвичай, є предметні методичні студії вчителів, які вивчають і втілюють досягнення передового педагогічного досвіду в практику навчання. На засіданнях методичних студій заслуховуються й обговорюються доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання, нова фахова література, організовуються проведення і обговорення відкритих уроків, виготовлення наочності, застосування технічних засобів навчання, заслуховуються звіти учителів про виконання індивідуальних планів самоосвіти.   Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Таким чином, творчо працюючий вчитель сам собі створює особистийімідж.

   У школі організовано роботу акмеологічного центру, в якому педагоги вдосконалюють свій рівень компетенцій із постійним ускладненням завдань і зростанням рівня досягнень для реалізації ресурсів вчителів. Для результативності роботи цього центру використовувалися різноманітні форми діяльності:

   Колективні: інструктивно-методичні наради, семінари «Методика роботи з учнями зі створення шкільного «Євроклубу», «Використання методів ейдотехніки на уроках музики», «Гуманізація педагогічної взаємодії»; науково-практичні конференції «Розвиток емоційного інтелекту учня», «Моделювання інноваційного простору школи», «Психолого-педагогічні основи феномену обдарованості», інтерактивний конкурс «Педагогічний олімп»; 

   групові – методичні студії та творчі групи «Нова позиція вчителя у педагогічному просторі – тьютор»; «Вивчення предметів за блоковою системою у початковій школі»; «Використання методів ейдотехніки у початковій школі»; тимчасові творчі модулі «Формування моделі випускника Школи майбутнього»; «Модель компетентнісного педагога у Школі майбутнього», тренінгові групи «Адаптація молодого вчителя»; «Профілактика професійного вигорання вчителя», динамічні фокус-групи (створюються для підготовки до педрад); педагогічні читання, клуб «Педагогіка гарного настрою»;

   індивідуальні : наставництво, адресна допомога, робота консультпунктів, творчі проекти вчителів «Світ учительських захоплень», фестиваль «Таланти наших педагогів», «Віденський бал» спільно з учнями школи, «Шкільний театр англійською мовою», «Ліга інтелектуальних ігор», портфоліо класних колективів, захист творчого портфеля (до атестації), майстер-класи «Соціалізація учнів на уроках правознавства, «Компетентнісний підхід до вивчення хімії», «Випереджаючий характер уроків художньої культури», «Розвиток талантів дітей засобами світової культури», педагогічне портфоліо, індивідуальні педагогічні дослідження. 

   Творчим колективом методичних студій розроблено та практично відпрацьовано алгоритм взаємодії навчально-виховних осередків «Школи-міста» на основі функціонування міських структур, громадських організацій, співпраці з соціокультурним оточенням школи. Особливо результативною є співпраця педагогічного колективу школи з дитячо-юнацькою спортивною школою, музичним училищем ім. С. Крушельницької, Тернопільським драматичним театром, обласною філармонією, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, центром творчості дітей та юнацтва.

   Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.

Структура методичної роботи

 medrob

Авторизація

phet colorad
mozaweb
golabz
.......................................

Для 8-х класів:

Відеоредактор

Lazarus