Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24

Розміщення і публікація матеріалів на сайті

Звертатись до педагога-організатора:

Будівська Іванна Іванівна

   ivankabudivska6@gmail.com

 

 

Система Orphus

 

На сайті 43 гостей та відсутні користувачі

( 7 Голосов ) 


Зубин Діана 8-Г
ZubynDiana8


Ставицька А. 7-Г клас
stavytskaI7
Шкурат Аліна 7-Б клас
ShkuratAlina7
Полоса Оля 7-Б клас
PolosaOlia7
Окаринський Дмитро 7-Б клас
OkarynskyiDmytro7
Глодь Юля
HlodYUlia7
Михайлович Катерина 7 клас
MyhalovychKateryna7
Мельничук Софія 5-В клас
MelnychukSofia5
Лучко Ярина 5-В клас
LuchkoYaryna5
Левчук Анастасія

LevchukAnastasia5
Хоменко Софія
HomenkoSofia7
Гладка Вікторія 5-Б клас
HladkaViktoria5Братусь О. 5-А клас

 BratusO5
Богун Р.

Bohyn R
Данцев О.

Dantsev O
Дембіцька К.

Dembitska K
Ільченко А.

Ilchenko A

 Голик Антон (12 років) "Мені тринадцятий минало"

Holyk Anton 12 rokiv Meni trynadtsatyi mynalo

 Хоменко Софія (12 років) "Тяжко-важко в світі жити сироті без роду"

Homenko Sofia 12 rokiv Tiazhko-vazhko v sviti zhyty syroti bez rodu

 Качуровська Марія (12 років) "Мені тринадцятий минало"

Kachurovska Maria 12 rokiv meni trynadtsatyi mynalo

Михалович Катерина (12 років) "Садок вишневий коло хати"

Myhalovych Kateryna 12 rokiv Sadok vysnevyi kolo haty

Виставка "МИ - ДІТИ УКРАЇНИ"

my - dity ukrainy

Окаринська Марта (12 років) "Тополя"

Okarynska Marta 12 rokiv Topolia

Равасевич Віталій (12 років)

Ravasevych Vitalii

Свиш Анастасія (12 років) "Реве та стогне Дніпр широкий"

Svysh Anastasia 12 rokiv Reve ta stohne dnipr shyrokyi

Пискливець М.

Pysklyvets M

Зальопана Наталя (12 років) 

Zalopana Natalia 12 rokiv

Винницький С.

Vynnytskyi S

Винницький С.

Vynnytskyi SS

Трусюк В.

Trusyuk V

 

Совальська Н.

Sovolska N

Пискливець М.

Pysklyvets MM

 

 

Авторизація

phet colorad
mozaweb
golabz
.......................................

Для 8-х класів:

Відеоредактор

Lazarus